Видове лагери

Публикувано на 31 март, 2014

1. Плъзгащи лагери

Плъзгащите лагери  представляват опори за въртящите се машинни елементи и възли, работещи в условията на триене на повърхнините на шийките и петите по повърхнините на лагерите или с работния флуид (масло или газообразно вещество)....

Виж повече

Означения на лагерите

Публикувано на 20 ноември, 2013

Означения на лагерите

Следващата таблица показва някои от най-важните означения на лагерите:

Виж повече

Лагерите и тяхното предназначение

Публикувано на 30 октомври, 2013

Лагерите служат за поддържане в определено положение геометричната ос на въртящи се или осцилиращи машинни елементи и позволяват безпрепятственото им движение. В мястото на допиране на вала или оста в лагера възниква реакция в опората. В зависимост от посоката на тази реакция...

Виж повече