Полезна информация

Следващата таблица показва някои от най-важните означения на лагерите:

Zлагер с метална едностранна капсулоловка
ZZлагер с метална двустранна капсуловка
2RSлагер с металогумена двустранна капсуловка
2RS Nлагер с металогумена капсулоловка и канал за зегерка
2RS NRлагер с двустранна металогумена капсулоловка и канал със зегерка
EMQV3лагер за електромотори/повишено качество/
Nлагер с канал за зегерка
ZNлагер с метална едностранна капсулоловка и канал за зегерка
NRлагер с канал и зегерка
ZNRлагер с метална едностранна капсулоловка и канал със зегерка
Kконусен отвор с наклон 1:12
C3лагер с радиална хлабина по-голяма от нормалната
Mлагер със сепаратор от месинг
TNлагер със сепаратор от полиамид
P6лагер с клас на точност P6 / ISO
HFеднопосочен лагер