ДиаметърКонструкцияВид сърцевинаСила на разкъсванеТипЦена
1,22x0,30.88 kNPVC жълто покритие Ф1.40,44 лв Детайли
1,27x7стоманена сърцевина0.88 kNнеръждаемо PVC покритие ф20,68 лв Детайли
1,51x72.170 kN/221kgпоцинковано0,44 лв Детайли
1,51x192.09 kNпоцинковано0,29 лв Детайли
1,87x7стоманена сърцевина2.06 kNпоцинковано0,56 лв Детайли
21x194.23 kN/430kgпоцинковано0,32 лв Детайли
27x7стоманена сърцевина2.75 kNпоцинковано0,32 лв Детайли
26x7 +FCорганична сърцевина2.61 kNпоцинковано PVC покритие ф30,44 лв Детайли
26x7 +FCорганична сърцевина2.61 kNпоцинковано PVC покритие ф30,44 лв Детайли
26x7 +FCорганична сърцевина2.4 kNпоцинковано0,26 лв Детайли
2,56x7 +FCорганична сърцевина2.7 kNпоцинковано0,32 лв Детайли
37x19стоманена сърцевина5.76 kNнеръждаеми1,17 лв Детайли
36x7 +FCорганична сърцевина5.3 kNпоцинковано0,41 лв Детайли
36x7 +FCорганична сърцевина5.85 kNпоцинковано PVC червено покритие ф50,88 лв Детайли
36x7органична сърцевина5.86 kNпоцинковано PVC покритие ф50,73 лв Детайли
37x7стоманена сърцевина5.29 kNпоцинковано0,47 лв Детайли
36x7 +FCорганична сърцевина5.29 kNпоцинковано PVC покритие ф40,70 лв Детайли
47x19стоманена сърцевина8.3 kNнеръждаеми1,47 лв Детайли
47x7стоманена сърцевина9.40 kNпоцинковано0,62 лв Детайли
46x19 (Standard) +FCорганична сърцевина8.69 kNпоцинковано0,65 лв Детайли
46x7 +FCорганична сърцевина9.40 kNпоцинковано PVC покритие ф60,82 лв Детайли
56x19 +FCорганична сърцевина15.14 kN /1544 kgнеръждаеми2,13 лв Детайли
56x19 (Standard) +FCорганична сърцевина13.60 kNпоцинковано0,82 лв Детайли
56x19 (Standard) +WSCстоманена сърцевина16 kNпоцинковано0,88 лв Детайли
57x19стоманена сърцевина16 kNпоцинковано0,88 лв Детайли
56x37 +FC (Standard)органична сърцевина13 kNнепоцинковано0,82 лв Детайли
56x19 +ppcполиамидна сърцевина (изкуствено влакно)20 kNпоцинковано0,91 лв Детайли
66x19 +FCорганична сърцевина20.4 kN /2082 kgнеръждаеми3,07 лв Детайли
66x19S (Seal) +FCорганична сърцевина21 kNнепоцинковано1,20 лв Детайли
66x19 (Standard) +FCорганична сърцевина22.8 kN/2320kgнепоцинковано1,20 лв Детайли
66x19 (Standard) +FCорганична сърцевина22.8 kN/2320kgпоцинковано1,20 лв Детайли
66x37 +FCорганична сърцевина22.8 kN/2323kgпоцинковано1,23 лв Детайли
618x7 (Hercules) +FCорганична сърцевина23.14 kNнепоцинковано1,17 лв Детайли
6,58x19S (Seal) + IWRCстоманена сърцевина26.60 kNнепоцинковано2,46 лв Детайли
76x37 (Standard) +FCорганична сърцевина25.6 kNпоцинковано1,29 лв Детайли
76x19 +FCорганична сърцевина32.2 kNпоцинковано1,41 лв Детайли
76x19 +WSCстоманена сърцевина42 kNпоцинковано1,41 лв Детайли
77x19стоманена сърцевина42 kNпоцинковано1,41 лв Детайли
76x19 +ppcполиамидна сърцевина (изкуствено влакно)40 kNпоцинковано1,41 лв Детайли
718x7 +FCорганична сърцевина40 kNпоцинковано1,66 лв Детайли
86x19 +FCорганична сърцевина36.60 kN / 3731 kgнеръждаеми4,95 лв Детайли
86x19S (Seal) +FCорганична сърцевина43.6 kN/4430kgнепоцинковано1,56 лв Детайли
86x19S (Seal)+ IWRCстоманена сърцевина50.6 kN/5140kgнепоцинковано1,64 лв Детайли
86xWS36 (Warrington-Seal) +FCорганична сърцевина49.3 kN/5025kgпоцинковано2,07 лв Детайли
87x19стоманена сърцевина19.6 kNпоцинковано1,29 лв Детайли
88x19S (Seal) + FCорганична сърцевина33 kNнепоцинковано1,70 лв Детайли
88x19S (Seal) + IWRCстоманена сърцевина38 kNнепоцинковано1,72 лв Детайли
86x37 +FCорганична сърцевина36.1 kNпоцинковано1,72 лв Детайли
818x7 +FCорганична сърцевина41.14 kNпоцинковано2,05 лв Детайли
88x19W (Warrington) +IWRCстоманена сърцевина38 kNпоцинковано2,31 лв Детайли